ΕΥΡΩΤΑΣ - ΦΟΥΣΙΑ
ID 350071004
Related Station ΕΥΡΩΤΑΣ - ΦΟΥΣΙΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries