ΕΥΡΩΤΑΣ - ΜΥΛΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ID 350070903
Related Station ΕΥΡΩΤΑΣ - ΜΥΛΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1968/01/01
Timeseries