ΜΕΤΩΠΟ ΠΗΓΩΝ Π4 - Π5 - Π6 - Π7
ID 350066801
Related Station ΜΕΤΩΠΟ ΠΗΓΩΝ Π4 - Π5 - Π6 - Π7
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/01/01
End Date 1982/01/01
Timeseries