ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ
ID 350065701
Related Station ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1936/01/01
End Date 1939/01/01
Timeseries