ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ID 350064401
Related Station ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date 1967/01/01
Timeseries