ΕΠΟΧ. ΛΙΜΝΗ ΧΟΤΚΟΒΑ
ID 350064301
Related Station ΕΠΟΧ. ΛΙΜΝΗ ΧΟΤΚΟΒΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date 1977/01/01
Timeseries