ΠΕΔΙΑΔΑ ΛΑΓΚΑΤΣΑΣ - ΣΕΡΒΙΑΚΟ
ID 350063301
Related Station ΠΕΔΙΑΔΑ ΛΑΓΚΑΤΣΑΣ - ΣΕΡΒΙΑΚΟ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1938/01/01
End Date 1945/01/01
Timeseries