ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ID 350062501
Related Station ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1982/01/01
Timeseries