ΠΙΚΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ID 350061501
Related Station ΠΙΚΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date
Timeseries