ΠΗΓΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ID 350060301
Related Station ΠΗΓΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date 1966/01/01
Timeseries