ΛΙΜΝΗ ΑΡΙΣΤΗ
ID 350059101
Related Station ΛΙΜΝΗ ΑΡΙΣΤΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/01/01
End Date 1940/01/01
Timeseries