ΧΕΙΜ.ΞΗΡΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ
ID 350058301
Related Station ΧΕΙΜ.ΞΗΡΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries