ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΖΗΛΕΥΤΟΥ
ID 350056801
Related Station ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΖΗΛΕΥΤΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1980/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries