ΧΕΙΜ. ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΘΗΒΩΝ
ID 350055201
Related Station ΧΕΙΜ. ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΘΗΒΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date 1967/01/01
Timeseries