ΠΗΝΕΙΟΣ - ΘΕΣΗ ΑΛΚΑΖΑΡ
ID 350050302
Related Station ΠΗΝΕΙΟΣ - ΘΕΣΗ ΑΛΚΑΖΑΡ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date
Timeseries