ΡΕΜΑ ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗ
ID 350049001
Related Station ΡΕΜΑ ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date 1990/01/01
Timeseries