ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ID 350045003
Related Station ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/01/01
End Date
Timeseries