ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ID 350045002
Related Station ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/01/01
End Date
Timeseries