ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ID 350045001
Related Station ΧΕΙΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/01/01
End Date
Timeseries