ΑΜ1Ν ΤΑΦΡΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ
ID 350044003
Related Station ΑΜ1Ν ΤΑΦΡΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date
Timeseries