ΧΕΙΜ.ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ID 350043801
Related Station ΧΕΙΜ.ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/01/01
End Date 1961/01/01
Timeseries