ΧΕΙΜ.ΒΑΛΕΡΑΤΣΙ
ID 350040701
Related Station ΧΕΙΜ.ΒΑΛΕΡΑΤΣΙ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/01/01
End Date 1967/01/01
Timeseries