ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ID 350038701
Related Station ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1987/01/01
End Date 1990/12/01
Timeseries