ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΥΚΟΥΣΗΣ)
ID 350035901
Related Station ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΥΚΟΥΣΗΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries