ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ID 350033009
Related Station ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries