ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ID 350033007
Related Station ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries