ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ID 350033003
Related Station ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries