ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ID 350033001
Related Station ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries