ΙΔΗ ΟΡΟΣ(ΒΙΣΤΑΓΗΣ)
ID 350030401
Related Station ΙΔΗ ΟΡΟΣ(ΒΙΣΤΑΓΗΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries