ΓΕΡΑΚΑΣ
ID 350026504
Related Station ΓΕΡΑΚΑΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ CASELLA ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ -12/1969, ΚΑΤΟΠΙΝ evaporetion pan ΤΥΠΟΥ Α
Manufacturer
Model
Start Date 1965/07/03
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000203 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 350026504