ΓΕΡΑΚΑΣ
ID 350026502
Related Station ΓΕΡΑΚΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ HELMAN, ΥΠΑΡΧΟΥΝ 29 ΕΤΗ HMEΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000025 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 350026502