ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
ID 350023408
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΘΡΜΜΤΡ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ 0.23Μ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ -09/1960 ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.05Μ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NEGRETTI - ZAMBRA
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000135 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 350023408