ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
ID 350023406
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/12/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000139 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 350023406