ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
ID 350023405
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/PICHE, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ -01/1960 ΜΕΧΡΙ -03/1970
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date 1993/05/31
Timeseries