ΔΡΑΜΑ
ID 350023313
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000129 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 350023313