ΔΡΑΜΑ
ID 350023312
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000128 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 350023312