ΔΡΑΜΑ
ID 350023305
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks PICHE/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000127 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 350023305