ΔΡΑΜΑ
ID 350023304
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ NEGRETTI - ZAMBRA
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000119 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 350023304
300000118 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 350023304