ΔΡΑΜΑ
ID 350023303
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΘΡΜΜΤΡ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ 0.23Μ, 0.05Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THIES
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000123 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 350023303