ΔΡΑΜΑ
ID 350023302
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ THIES(01/01/1952-31/12/1965), HELMAN(01/01/1966-31/03/1997), ΥΠΑΡΧΟΥΝ 30 ΕΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000018 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 350023302