ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ID 350023203
Related Station ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000117 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Ημερήσια - 1 day(s) cm 350023203