ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ID 350023202
Related Station ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1978/01/01
End Date
Timeseries