ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ID 350021902
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/12/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000064 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm 350021902