ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ID 350021901
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000011 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 350021901