ΑΝΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ
ID 350021603
Related Station ΑΝΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries