ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
ID 350020001
Related Station ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000007 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 350020001