ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ID 350018805
Related Station ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries