ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ID 350018804
Related Station ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries