ΑΡΓΟΣ
ID 202022902
Related Station ΑΡΓΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200005031 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202022902