ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ID 202022901
Related Station ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000191 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 202022901